Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinės sistemos logotipas
Juoda ir raudona roydklės
Viešųjų pirkimų tarnyba
Prašome palaukti

Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinė sistema

Rizikos žemėlapiai

Perkančiųjų organizacijų ir viešųjų pirkimų rizikos žemėlapiai pateikia apibendrintą informaciją apie perkančiųjų organizacijų ir jų vykdomų ar įvykdytų pirkimų riziką. Ši informacija suinteresuotoms institucijoms padeda atlikti efektyvesnę viešųjų pirkimų pažeidimų prevenciją ir kontrolę, užkertant kelią Viešųjų pirkimų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimams. Žemėlapiuose duomenys gali būti filtruojami, taip įvertinant perkančiąsias organizacijas ir(ar) jų viešuosius pirkimus skirtingais pjūviais.

Apie projektą

Projektą vykdo Viešųjų pirkimų tarnyba – įstaiga prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos, įgyvendinanti viešųjų pirkimų politiką ir prižiūrinti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo bei jo įgyvendinamųjų teisės aktų. Tarnyba įgyvendindama projektą „Viešųjų pirkimų centrinės rizikos analizės sistemos kūrimas ir diegimas (I etapas)“ (kodas VP1-4.2-VRM-03-V-01-088) įsigijo rizikos valdymo metodikos sukūrimo, remiantis viešųjų pirkimų analize, bei viešųjų pirkimų rizikos valdymo sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugas.